Har 40.000 m2 bygningsmasse å vedlikehalde. Slit med eit stort etterslep

foto