Har 40.000 m2 bygningsmasse å vedlikehalde. Slit med eit stort etterslep

foto
Då prosjektleiar Frank Husevåg orienterte om sluttrapport for forprosjekt Haugetun og aktiv jobb, kom det fram at Bremanger kommune slit med stort etterslep på vedlikehald av kommunale bygg.  Foto: Jørn-Arne Tomasgard