Skal se på ulike modeller for politisk organisering