– Det blir sikkert ikkje avklart før langt ut på hausten

foto