– I tida framover må bilførere være ekstra oppmerksomme på at det plutselig kan dukke opp dyr i veien

foto