Slik ser de for seg et nytt hotell: Vil ha skybar og urtehage