foto
Ikkje lenge etter at Ragnar flytta inn på sjukeheim stengde samfunnet ned grunna korona. Det gjorde det vanskeleg for Aud Bodil og Ragnar å halde kontakta, men dei klarte det på eit vis gjennom Skype, telefon og liknande. Her ser vi Aud Bodil utanfor huset deira på Eidså. Foto: Einar Orten Trovåg

Då mannen til Aud Bodil fekk Alzheimer og måtte flytte på sjukeheim, bestemte ho seg for ein ting