foto
Ikkje lenge etter at Ragnar flytta inn på sjukeheim stengde samfunnet ned grunna korona. Det gjorde det vanskeleg for Aud Bodil og Ragnar å halde kontakta, men dei klarte det på eit vis gjennom Skype, telefon og liknande. Her ser vi Aud Bodil utanfor huset deira på Eidså. Foto: Einar Orten Trovåg

Då mannen til Aud Bodil fekk Alzheimer og måtte flytte på sjukeheim, bestemte ho seg for ein ting

Korleis er det for bebuarane på sjukeheimen? Kva for aktivitetstilbod fanst? Spørsmåla var mange då mannen til Aud Bodil Løvoll flytta inn på sjukeheim.