Er oppmoda om å busette 60 flyktningar. Vil ta imot halvparten