Manglande plan påverkar framdrift på nye institusjonsplassar og kommunalt kjøkken

foto