Spurde igjen om det ikkje er kommunestyret som vedtar: – Eg beklagar om eg har brukt feil omgrep på planane