Vinden røska av takboksen. Dette stod igjen på taket på Håkon sin bil