– Det viktigaste for oss er sikkerheit. Det skal ingen vere i tvil om