Vil hente inn fleire fagpersonar for å vurdere båten, men trekker ikkje læraren sin kompetanse i tvil