Ny person sikta i trefellingssaka – alle tre har tilstått