Fjerna stabbesteinane og laga ein betongmur. No skal dei forklare kvifor