I dag har dei fire utval: Kommunedirektøren vil ha to