– Vi er sterkt uroa over utviklinga næringa har hatt over lang tid