Slik vil kommunedirektøren bruke vindkraftpengane

foto