Lekkasje på hovedvannledningen påvirker flere gater i Måløy

foto