– Utbetring av strekninga er ikkje eit prosjekt som ligg inne no

foto