– Utbetring av strekninga er ikkje eit prosjekt som ligg inne no

foto
Innbyggjarar langs strekninga Måløy-Oppedal ønsker fleire møteplassar og lågare fartsgrense. Foto: Erling Wåge