Det kommunale kjøkkenet legges ned om en måned: – De som mister jobben har fått nye jobbtilbud