Uroa for aukande lånegjeld: – Vi har ikkje hatt god nok oversikt og må sjå om vi skal ta ut investeringar

foto
Gunvald Ludvigsen (V) uttrykte i finansutvalet og formannskapet i Stad bekymring rundt den høge lånegjelda kommunen har, og korleis dette påverkar driftsbudsjettet. Foto: Bjørn Erik Drabløs