Ungdommane brukte valdagen til å lære korleis ein stemmer

foto