– Vi rigger oss for at Strandfestivalen skal bli av velkjent kaliber

foto