– Vi har ikke kalkulert med å ta elever fra andre skolekrinser