Partimedlemmane fryktar mykje tidsbruk på reising

foto