Åse ville få flere i aktivitet og ut i naturen. Det ble starten på firmaet

foto