Får støtte til å gjennomføre viktig svømmekurs

foto