Dag Arne hentar artistane på flyplassen: – Dei er mine beste venner