Peikar på éin negativ konsekvens for barna ved å legge ned to av tre skular: – Vi kan risikere millionsøksmål