Vil trenge meir plass: – Aktiviteten vil fortsette å auke