Her vil ein ha uvêrsskur, men ikkje alle busslommer får – fire ting avgjer