I den eine kommunen peikar pila for venta fødslar oppover, i den andre er talet overraskande lågt