Håpar bilførande båt skal opne staten si lommebok for bruprosjektet i ytre