Vegstrekninga si skjebne skal avgjerast: – Den er i svært dårleg forfatning, trafikkfarleg og lite framkommeleg