Har blitt enige om kvoter for vårgytende sild og kolmule