Om du legg til her, blir du omkransa av majestetiske fjell