Fekk ikkje medhald i hytteklage. No går saka til neste nivå