Vgs-saka testar samarbeidet, men ordføraren håper Nordfjord klarer å lande saka og forbli gode vennar