Ungdommane fekk utfordre seg sjølve med rappelering, flåtebygging og ei natt i lavvo

foto