– Det er snakk om noen få millioner mot det å ta med seg en stor usikkerhet og mangedoblet kostnad