Meiner folk må sjå det positive ved ei mogleg samlokalisering av stasjonane