Store konsekvensar for kysten dersom forslag til ny struktur for vgs blir gjennomført