Legg ut 22 tomter for sal i nytt bustadfelt i bygda

foto