Ønskjer betre skredsikring, grøn transport, opprusting av næringsvegar, realisering av ferjeløysingsprosjekt og ei elektrisk flyframtid

foto