Helsesjukepleiar og tillitsvalt: – Eg oppmodar igjen kommunestyret til å sjå på konsekvensane av dette kuttet

foto