Helsesjukepleiar og tillitsvalt: – Eg oppmodar igjen kommunestyret til å sjå på konsekvensane av dette kuttet

foto
Agenda Kaupang foreslår i sin rapport det som helsesjukepleiarane har frykta, at ein vil kutte avtalen tidlegare Vågsly kommune har med God Start gjennom Helse Førde og omdisponere ressursar frå Florø på jordmorteneste i nord. Foto: Fjordenes Tidende