Slik vil ordføraren bruke havbruksmillionane

foto