– Vi har ikkje moglegheit til å gjennomføre enkeltprosjekt av denne storleiken innanfor rammene

foto