Innovasjonsmillioner til forskning på kunstig intelligens i havbruk

foto