Godtar ikke naboklager – nå er det opp til Statsforvalteren