– Enn så lenge er eg glad for at vi er eigen kommune – vi klarer oss godt